Mongolian Project UUPG


Картаа татаж авах бол товшино уу

Шавь бэлдэх зөвлөхүүд нь Бурханы Хаанчлалын нэг хэсэг болох замд холбогдоогүй зургаан хүмүүсийг нэгтгэхээр хамтран ажиллаж байна. Тэдний UNEGAGED статус нь эдгээр ард түмний дунд “Газар дээрх гутал” байхгүй гэсэн үг юм. Аюулгүй байдлын зөвшөөрлийн дагуу бид залбирлын дараах цэгүүд болон нээлтүүдийг тодорхой зааж өгөх болно. Эдгээрийг групп дээр дарна уу.

 

 

East Peoples mapWest Peoples MapДараах хүмүүсийг татан оролцуулахыг бидэнд даатгаж, санхүүжүүлсэн:

Хятадын Сараг дахь УЙГАРчууд

Yugur, Saragh
People Group: Yugur, Saragh, photo source “Asia Harvest” www.asiaharvest.org

Енгэрт буй УЙГАРّчууд

People Group: Yugur, Enger – source “Asia Harvest” www.asiaharvest.org

Хятадын ОЛОТّчууд

OlotPhoto Source:  Copyrighted © 2023Operation China, Asia Harvest
All rights reserved.  Used with permission

Хятадын баруун хэсэг дэхь ШИБЭ-чүүд

Western Xibe
People Group: Western Xibe. – photo source “Asia Harvest” www.asiaharvest.org

Хятадын САМАНّчууд

Saman
People Group: Saman. – photo source “Asia Harvest” www.asiaharvest.org

Хятадын Тонгрэн дахь БОНАНّчууд

Bonan Tongren
People Group: Bonan Tongren. – photo source “Asia Harvest” www.asiaharvest.org

Хятадын БОГОЛّчууд

Bogol
People Group: Bogol. – photo source “Asia Harvest” www.asiaharvest.org
UUPG Map MONG
Бүх долоон үндэстний газрын зураг

Төслийг хуваалцах

code MONG
Төслийг хуваалцах