Bonan – MONG

Bonan MONG

Bonan map MONG

Танилцуулга/ Түүх

удам юм. 1368 онд Монголын их гүрэн задархад ихэнхи цэргүүд Монгол руу буцаад цөөхөн цэргүүд тэнд үлдсэн. Хэдэн зууны турш тэд өөр үндэстэнтэй холилдон Бонан гэдэн хүмүүс бий болсон. Тонгран дахь Бонанчууд өөрсдийгөө Гансу дахь лалын шашинтай Бонанчуудаас тусгаарлаж үздэг. Тэд өөр өөр хэлээр ярьдаг. Тэд өөрсдийгөө “нийгмийн онцгойь томоохон бүлэг хүмүүс гэж тодорхойлдог. Тонграны Бонанчууд яах аргагүй онцгой бүлэг хүмүүс юм.

ТЭД ХЭРХЭН АМЬДАРДАГ ВЭ

Тонграны Бонанчууд Төвдийн бүх л бүх л баяр наадмуудыг сахьдаг бөгөөд Төвдүүдээс ёс заншилын хувьд бараг ялгарахгүй болсон. Эдгээр Бонанчууд нь Буддист итгэлээ хүчтэй хэвээр сахиж өөрсдийн хөршүүддээ итгэлийнхээ соёлыг дэлгэрүүлсэн. Үүний үр дүнд эх хэлээрээ ярьдаг цөөн тооны Бонанчууд Тонгранд үлдсэн.

Тэд юунд итгэдэг вэ

Тонгран дахь Бонанчууд Төвдийн буддистууд. XIX зууны эхээр тэдний н эгээхэн хэсэг нь лалын шашинд орсон. Энэ нь Бонанчуудыг 2 хуваасан. Лалын шашинтай Бонанчууд нь хүчээр Гансу муж руу цагаачлан одоог хүртэл тэндээ цагаачлан амьдарсаар байна. Тонграны Бонанчууд руу анх удаа Христ итгэл ба илгээлтийн холбоо байгуулгаас анхны гадаад илгээлтийн эзэд очиж ажилласан. Тэд 1910 оны үед тэд Bao’an Township-д үйлчиллээ эхлэсэн. Бонаны нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаагаас үл харгалзан тэд Төвдчүүд дээр анхаарал тавин ажилласан. 1922 онд ажилчиддын хомсдолоос илгээлтийн төв нь хаагдсан. Хэдэн жилийн дараа үйл ажиллагаагаа дахин эхэлсэн боловч удаан үр жимсгүй ажилсаны улмаас сайн мэдээ нээлттэй байсан Хан үндэстэнүүд рүү тэднийг чиглүүлсэн.Өнөөгийн байдлаар Тонгран Бонанчуудын дунд Христ итгэлт хүн байхгүй.

Тэдний хэрэгцээ юу вэ?

Тонграны Бонанчууд Иохан 10:10-т хэлсэнчлэн амьдарлаа Есүс Христэд өргөж, сэтгэл хангалуун амьдарлыг хүлээж авах хэрэгтэй байна.

Залбирлын сэдэв

Ариун сүнсний хайраар дүүрсэн зоригтой илгээлтийн ажилчид тэдний
дундочихын төлөө залбир.
Тэдний дунд Христийн зогсошгүй хөдөлгөөнүүд бий болохын төлөө залбир.
Тэднийг гэрэлээс харанхуй руу эргэхэд саад болж буй сүнслэг хүлээс тайлагдах Христийг эрх мэдэлийн төлөө залбир. Тэдний дунд гайхамшиг ба бэлэг тэмдгүүд, агуу цөмлөлт бий болж олон дагалдагч гар өсөж, гэр цуглаанууд бий болохын төлөө залбир.

Текст эх сурвалж: Joshua Project
Full Joshua Project profile at: www.joshuaproject.net/people_groups/18420/CH  Mongolian: Bonan Tongren in China Profile